Infó block
A projekt a foglalkoztatás és a gazdaság bővítését célozza a munkaerő-piaci szempontból releváns informatikai végzettséggel rendelkezők számának növelésével és szaktudásuk minőségének fejlesztésével, a piaci igényeknek megfelelően.
A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KÖZVETLEN CÉLJA:
  • a) az IKT iparágban működő vállalkozások képzési- és kompetenciaigényeivel kapcsolódó tudásbázis növelése;
  • b) Aa képző intézmények és a környezetükben működő IKT vállalkozások közötti együttműködések fejlesztése;
  • c) az informatikai szakmák társadalmi-gazdasági elismertségének és népszerűségének növelése.
  • d) IT pályára terelést segítő demonstrációs- és élményközpontok létrehozásával az IKT pályaorientáció további javítása.
I PILLÉR - TUDÁSBÁZIS

A nemzetközi jó gyakorlatok felmérése, adaptációs lehetőségeik azonosítása, oktatási tartalom és módszertan felmérésre, nemzetközi és hazai IT iparági trendelemzésekre, majd ezek összevetésére a képesítési rendszerek követelmény leírásaival, releváns munkerő- piaci és oktatási statisztikai elemzésekre és kutatásokra valamint a nemzetközi és hazai szinten összegyűjtött jó gyakorlatok átültetésére vonatkozó konkrét jogszabályi és egyéb szabályozási javaslatok kialakítására.

Kutatási eredmények és a feldolgozott adatok által közétett információk a hazai IT szektor munkaerő igényéről és felvevő kapacitásáról.
Felsőoktatási és IKT vállalati eggyüttműködések, napi piaci tudást tartalmazó képzési csomagok, gyakornoki programok, IT szakemberek vendégelőadásai a felsőoktatásban.

II PILLÉR - EGYÜTTMŰKÖDÉS

A második pillér tevékenységei négy munkacsomagra oszthatóak:
OKTATÓI POOL létrehozása, amelynek keretében IT vállalkozások tapasztalt szakembereinek az egyetemi oktatásba való részvételét célozza,
GYAKORNOKI PROGRAM, amelynek keretében gyakorlati képzéshez kapcsolódó lemorzsolódásgátló és tehetséggondozó támogatásban, juttatásban részesülnek a gyakornoki programban résztvevő hallgatók és vállalatok.
KÉPZÉSI PROGRAMCSOMAGOK elérhetővé tétele, amelynek keretében informatikus hallgatók ingyenesen vehetnek igénybe magas munkerő-piaci relevanciával rendelkező képzési csomagokat és kaphatnak piacképes, nemzetközileg is elismert certificate-et.
INTERDISZCIPLINÁRIS megközelítésű kutatási és képzési műhelyek, programok támogatása, amelynek keretében új, több tudományterületet (köztük az IT területét is) is magába foglaló képzési programok kerülnek létrehozásra, képző intézmények és vállalkozások együttműködésének fejlesztésével.
III PILLÉR - MOTIVÁCIÓ

A harmadik pillér az IT szakmába való belépés ösztönzését és társadalmi elismertségének növelését célozza az IKT vállalkozások bevonásával. A pillérben összehangolt akciók keretében rendezvények, ismeretterjesztő workshopok, képzőhelyi nyílt napok, bemutatók és általános szemléletformáló programok kerülnek megrendezésre, kiemelten a 12-19 éves korosztálynak célozva.

Az IT szakmát bemutató motivációs kampány a pályaválasztás előtt álló fiataloknak. Szakmabemutató filmek, utazólabor. Pályaorientációs bemutatók
A projektcélok népszerűsítésére kommunikációs kampánysorozat, sajtómegjelenések, rendezvények, kiadványok.

IV PILLÉR - KOMMUNIKÁCIÓ

A projekt céljainak elérése érdekében és a másik négy pillér támogatására széleskörű országos kommunikációs kampány megvalósítására van szükség, amely egy önálló pillér keretében valósul meg.
V PILLÉR - MOTIVÁCIÓ

Az ötödök pillér keretében olyan digitális élményközpontok kialakítását célozza meg, amelyek alkalmasak szemléletformáló, élményközpontú foglalkozások lebonyolítására, bemutatva az elérhető legújabb technológiákat és segítve a pályaorientációt, pályaválasztást. Az élményközpontok ingyenesen fogadja a köz-oktatási intézmények szervezett csoportjait, a hét végén a családoknak, baráti társasagoknak nyújt szintén ingyenes programot.

Digitális élményközpontok Győrben, Debrecenben, és hamarosan Budapest és Zalaegerszegen, ahová iskolai csoportokat, hétvégén családokat várunk.