Infó block

Rólunk

TÁJÉKOZTATÓ A „PROGRAMOZD A JÖVŐD!” – GINOP 3.1.1 UNIÓS PROJEKTRŐL

GINOP 3.3.1Magyarország versenyképességének egyik alapfeltétele a digitalizáció. A Kormány eddig is kiemelt feladatának tekintette, hogy országunk a digitálisan fejlett európai országok sorába tartozzon. A gazdaság, a polgárok és a vállalkozások digitális kompetenciáinak fejlesztéséhez, a digitális szolgáltatások elterjedéséhez nélkülözhetetlen feltétel a munkaerőpiacon a jól képzett, megfelelő szakértelemmel bíró informatikai szakemberek tömeges jelenléte. A GINOP 3.1.1 uniós projekt megvalósításával a Kormányzat célja, hogy a nemzetgazdasági szempontból egyre jelentősebb informatikai ágazatban a következő években minél több diplomás, szakképzett fiatal kezdje meg pályafutását és a magyar társadalom egyre nyitottabbá váljon az informatika, mint lehetséges munkalehetőség iránt. A Kormány ennek a célnak a megvalósítására 8,2 milliárd forintot biztosít.

A projekt közvetlen feladata a gazdasági szereplők által meghatározott munkaerő-piaci illeszkedési problémák okait feltáró és kezelő javaslatok kidolgozása, pilot programok lebonyolítása, a vállalkozások és a képző intézmények közötti együttműködések fejlesztése, valamint az informatikai szakmák vonzerejének, társadalmi-gazdasági elismertségének növelése.

A projekt 5 szakmai pillérre épül:

I. pillér - Az informatikai oktatás megújítását támogató tudásbázis kialakítása (tudásbázis)

A pillér keretében olyan kutatás, felmérés és adatgyűjtés valósul meg, amely lehetővé teszi az informatikai munkaerő-piaci igények felmérését és a beavatkozások tervezését nemzetközi és hazai best practice-k feltárásán keresztül.

II. pillér - A képző intézmények és a környezetükben működő IKT vállalkozások közötti együttműködések fejlesztése (együttműködés)

A pillér keretében olyan vállalati együttműködések valósulnak meg felsőoktatási intézmények bevonásával, amelyek növelik a képzések munkaerő-piaci relevanciáját és csökkentik a lemorzsolódást.

III. pillér - Az informatikai szakmák társadalmi-gazdasági elismertségének és népszerűségének növelése (motiváció)

A pillér keretében olyan motivációs események, rendezvények valósulnak meg, amelyek elősegítik a pályaorientációt a pályaválasztás előtt állók körében az informatikai szakma bemutatásán keresztül.

IV. pillér - Kommunikációs tevékenységek megvalósítása (kommunikáció)

A pillér keretében valósulnak meg a projekt tevékenységeit támogató kommunikációs kampányok, amelyek fő célja a szemléletformálás, az informatikai szakmák népszerűsítése.

V. pillér - IT pályára terelést segítő demonstrációs- és élményközpontok létrehozása

A pillér keretében olyan bemutató és élmény központok kerülnek kialakításra, ahol a diákok, családok számára az IT szakma élményszerűen kerül bemutatásra. A projektgazda a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) és a megvalósításban részt vevő két konzorciumi tag a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) és az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ).

A projekt keretében mindenkit megszólítunk, ahogy az informatika mindenkinek az életére, mindennapjaira hatással van, így valamennyi szakterülethez óhatatlanul kapcsolódik. Kiemelten kívánjuk elérni a pályaválasztás előtt állókat, szüleiket és a tanáraikat. Célunk eloszlatni az informatikával kapcsolatos tévhiteket, és megmutatni az informatika igazi arcát, ami rendkívül színes, izgalmas és mindenki számára elsajátítható. Rávilágítani arra, hogy az informatikai tudás ma már nem egy kiváltság, hanem a hétköznapok eszköze, így aki ezt a pályát választja, az hosszú távra biztos alapokra helyezi a jövőjét. Ezért programjainkon keresztül az ország bármely részében élő fiatalokat – fiúkat és lányokat egyaránt – több száz rendezvényen várjuk, és törekszünk arra ösztönözni őket, hogy ezen a területen tanuljanak tovább. Ennek keretében informatikai tematikájú táborokat, szakköröket fogunk szervezni. Az ország több pontján olyan informatikai élményközpontok kialakítását tervezzük, ahová nem csak iskolai csoportokat, hanem a családokat is várjuk. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az ország azon vidékeire is eljutassanak a programok, ahol a fiataloknak kevesebb lehetősége van megismerkedni az informatikában rejlő karrier lehetőségekkel.

Annak érdekében, hogy az oktatásban minél markánsabban megjelenjenek a gazdasági ágazat igényei a projekt katalizátor szerepet vállal: egy virtuális asztalhoz ülteti az egyetemeket és az IKT vállalkozásokat, hogy megismerjék egymás igényeit, technológiáit. Ahhoz, hogy a képző intézmények az informatikai ágazat igényeiről naprakész információval rendelkezhessenek, a projekt munkaerő-piaci keresleti és kínálati tudásbázist hoz létre. Ebben szerepelni fognak az adaptálható nemzetközi jó gyakorlatok, javaslatok az oktatási tartalomra és módszertanra, nemzetközi és hazai IT iparági trendelemzések, képesítési követelményekre tett javaslatok. A projekt kiemelt feladata a munkaerő-kínálat fejlesztése, a felsőoktatási informatikai kompetenciafejlesztés és a képzés támogatása, valamint a képzési rendszernek a gazdaság igényeihez igazodó megfeleltetése. Ehhez szükséges a vállalkozások és a képző intézmények közötti együttműködések fejlesztése, valamint az informatikai szakmák vonzerejének, társadalmi-gazdasági elismertségének növelése. Így olyan vállalati együttműködések valósulnak meg felsőoktatási intézmények bevonásával, amelyek növelik a képzések munkaerő-piaci relevanciáját és csökkentik a lemorzsolódást.

Az egész országnak fontos, hogy a lendületesen fejlődő infokommunikációs ágazatban a tehetséges fiatalok megtalálják azt a szakmai utat, amellyel a céljaikat Magyarországon tudják megvalósítani.

El lehet mondani, hogy az IKT vállalkozások és a felsőoktatási intézmények egyöntetűen pozitívan fogadták a lehetőséget: a cégek vállalják, hogy piacképes, kurrens végzettséget nyújtó IKT képzési programcsomagokat biztosítanak a projekttel együttműködésben lévő felsőoktatási intézményeknek, a projekt teljes időszakára ingyenesen biztosítják a hallgatói és az oktatói tananyagok hozzáférését. Egyes kurzusokhoz oktatói felkészítést tartanak és ahol szükséges, ott az intézményeknek a laborkörnyezet létesítésében is segítségükre lesznek. Országszerte 21 felsőoktatási intézmény jelezte együttműködési szándékát. (A teljesség igénye nélkül: Sopron, Győr, Pécs, Veszprém, Miskolc, Eger, Debrecen, Szeged, Kecskemét, Nyíregyháza, Dunaújváros és Budapest felsőoktatási intézményei).

Több ezer felsőoktatási hallgató kap lehetőséget arra, hogy olyan informatikai kurzusokon vehessen részt, amelynek elvégzése után nemzetközileg elismert és a munkaerőpiacon keresett képesítést, certifikációt szerezhet. Így akik az elkövetkező években az informatikai pályát választják, azok a diplomájukkal együtt naprakész, piacilag elismert és keresett tudás birtokában helyezkedhetnek el a munkaerőpiacon.

Eseménynaptár